Advarselsmeddelelse

Begivenheden har allerede fundet sted.
19
nov

Frihed, ansvar og værdighed i en diagnosekultur

Hvad forstår vi med ”normalt” i en kultur, hvor omkring hver fjerde antages at have mindst én psykisk lidelse i løbet af et år? Hvor går grænserne mellem det, der må regnes som ”normale” problemer, og det, der er behandlingskrævende? Hvad gør det ved en person, når vedkommende diagnosticeres med en psykisk lidelse? Hvad med børnene? Giver diagnosen frihed fra skyld og ansvar, eller er den omvendt med til at flytte problemerne fra samfundet til individet? Hvad gør diagnoserne med vores evne til at tolerere og bære svære livsvilkår, og hvad gør de ved vores næstekærlighed, tolerance og værdighed?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål inviterer vi til debat om diagnosekulturens konsekvenser. Efter et kort oplæg er der tid til spørgsmål, diskussion og samtale om diagnosekulturen på godt og ondt.

Ester Holte Kofod er cand. psych. og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet, hvor hun er tilknyttet forskningsprojektet ”Diagnosekultur” under ledelse af professor i psykologi, Svend Brinkmann. Ester Holte Kofods projekt handler om sorg hos forældre, der har mistet et lille barn. For mere information om projektet, se: www.dc.aau.dk. Ester Holte Kofod har tidligere bl.a. arbejdet i en årrække som rådgiver i Landsforeningen Spædbarnsdød.