Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby er at være en ressource for undervisningen i kristendomskundskab og religion i de lokale skoler. Dette gøres i praksis ved at tilbyde lærerne:

- at de kan tilmelde deres klasser til forskellige, ofte tværfaglige projekter, som skoletjenesten, ofte i samarbejde med andre skoletjenester, har udarbejdet oplæg til.

- lærerkurser, som lægger op til udvalgte projekter.


De udbudte undervisningsforløb udbydes indenfor rammerne af skolens arbejde efter den til enhver tid gældende folkeskolelov. Det er gratis at deltage i projekter og kurser. I skal selv sørge for transport til evt. kirkebesøg eller lignende.