Bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby er:

Formand: Provst Poul Bo Sørensen, pbbs@km.dk
Næstformand: Sognepræst Jens Bach Petersen, jbp@km.dk
Kasserer: Menighedsrådsmedlem Jessica Rygaard, jessicanina83@gmail.com
Menigt medlem: Menighedsrådsmedlem Bente Munk Møller, bentemunkmoller@gmail.com