Klassisk Højskole, ved Martin Herbst

Studiegruppe om oldkristne tekster 

I år 367 udsendte Alexandrias biskop Athanasius et påskebrev til menighederne. Det indeholdt en liste over de 27 skrifter, der kom til at udgøre den nytestamentlige kanon. Igennem adskillige århundreder havde disse skrifter opnået en særlig udbredelse og status i både øst- og vestkirken. Det skyldtes, at de afspejlede den kristne lære og selvforståelse. 

Imidlertid var den tidlige kirke blevet påvirket, formet og inspireret af en række andre tekster, der i nogle tilfælde var lige så gamle som evangelierne, men som af den ene eller anden grund ikke kom med i det Nye Testamente. Disse såkaldte Oldkristne Tekster skal vi se nærmere på i denne studiegruppe. Hvilke tekster drejer det sig om? Hvordan påvirkede de urkirkens selvforståelse? Hvad var deres budskab og teologi? Hvorfor blev de udeladt af det Nye Testamente? Hvordan kan de vække stof til eftertanke i dag? 

Studiegruppen forløber over nedenstående torsdage i kirkens lokaler. Henvend dig til kordegnen for at få udleveret et kompendium med nedenstående tekster, der gennemgås de pågældende aftner.

Torsdag 2. februar kl. 19.30: Didaké. Herrens belæring til hedningerne ved de tolv apostle

Torsdag 2. marts kl. 19.30: Clemens’ 1. brev til korintherne

Torsdag 6. april kl. 19.30: Polykarps martyrium

Torsdag 4. maj kl. 19.30: Hermas’ Hyrden

Torsdag 1. juni kl. 19.30: Josef Tømrers Historie

Torsdag 7. september kl. 19.30: Thomasevangeliet

Torsdag 19. oktober kl. 19.30: Barnabas’ Brev

Torsdag 2. november kl. 19.30: Thomas’ Skrift om Jesu Barndom 

Alle er velkomne. Man behøver ingen forkundskaber. Det skal nok blive sjovt.