Klassisk højskole ved Martin Herbst
Studiegruppe om Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger

Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger er en samling jødiske skrifter fra århundrederne omkring Jesu fødsel.Det gennemgående tema er den gudgivne visdom til at skelne mellem godt og ondt og handle derefter til samfundets bedste og personlig lykke. Oprindeligt var skrifterne skrevet på hebraisk og nød udbredt anerkendelse blandt jøderne. Men denne skriftsamling blev aldrig en del af den hebraiske bibel.

Da Det Gamle Testamente blev oversat fra hebraisk til græsk, kom de apokryfe bøger imidlertid med i den græske bibeloversættelse, den såkaldte Septuaginta, som var de første kristnes bibel. Hvorfor kom de apokryfe bøger med i Biblen?

Nogle af kirkens mest prominente skikkelser påstod, at jøderne havde fjernet disse bøger fra den oprindelige Bibel, og at de kristne blot sørgede for, at de kom tilbage på deres retmæssige plads! Andre argumenterede for, at disse skrifter er lige så inspirerede af Gud og opbyggelige for mennesker, som de øvrige skrifter i Det Gamle Testamente, og at de følgelig bør have samme status som dem. En tredje gruppe mente, at de Apokryfe Bøger ikke hører med i Biblen, men gerne må benyttes til dåbsoplæring.

Sådan opfattede man de apokryfe bøger op gennem middelalderen, indtil Martin Luther og reformatorerne fik dem fjernet fra Biblens autoritative skrifter, desuagtet at de skattede de apokryfe bøger højt og opfordrede folk til at læse dem. 

I denne studiegruppe ser vi nærmere på denne spændende samling af skrifter, hvis betydning for kirke og kristendom har været enorm. Alle kan være med uanset forkundskaber. Vi bliver klogere samtidig med, at vi har det sjovt i hinandens selskab.

Studiegruppen forløber over otte torsdage i kirkens lokaler. Deltagerne bedes låne eller anskaffe sig Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger, der er placeret før de nytestamentlige skrifter i nogle bibeludgaver. Teksterne kan ligeledes bestilles som et kompendium ved henvendelse til kirkekontoret.

Højskolen om Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger foregår i Korsvejskirkens menighedssal på følgende datoer:

Torsdag 8. februar kl. 19.30 - Judiths Bog og Tilføjelser til Esters Bog

Torsdag 1. marts kl. 19.30 - Visdommens Bog

Torsdag 5. april kl. 19.30 - Foredrag ved cand.theol. Stefan M. Kristensen

Torsdag 3. maj kl. 19.30 - Første Makkabæerbog

Torsdag 7. juni kl. 19.30 - Anden Makkabæerbog

Torsdag 6. september kl. 19.30 - Siraks Bog

Torsdag 18. oktober kl. 19.30 - Den tidlige kristne gravkunst v/ Stefan Marinus Kristensen

Torsdag 1. november kl. 19.30 - Tobits Bog