Poul Axel Olesen - i kirken kendt som Pax - er gået bort. Pax var præst og MR medlem i Korsvejskirken igennem 39 år. Han har efterladt sig familie, venner og mange, der vil huske ham kærligt. 
Læs mindeord om Pax, skrevet af sognepræst Julie Aaboe.

For Pax var et liv i efterlevelse, den efterlevelse man kan finde beskrevet i Kristushymnen*: Et liv i taknemmelighed og et liv i ydmyghed. Et liv i bevidstheden om hvordan vi mennesker er evigt forbundne med hinanden. Derfor er det også på sin plads, at sige tak for alt hvad vi har modtaget gennem mange år i Pouls selskab, for mange samtaler, for megen morskab, underfundighed, klogskab, omsorg her i kirken.

For Pax spillede troen på den opstandne Kristus, en afgørende rolle. Hans liv var et liv i tro, et liv i hengivenhed over for vor Herre og et liv i ydmyghed: Ydmyghed og taknemmelighed overfor det, der er større end os. Det blev den røde tråd i Pax' liv. Et liv i efterlevelse, måske på Pax' egen måde, men troværdigt, fordi han faktisk tænkte over det. Det blev et liv i tråd med Kristushymnen, der kalder os til at leve et liv i fællesskab med de troende, som efterfølgere af Kristus og med Kristus som vort eksempel. Han havde en indstilling til livet og sine medmennesker, hvor bøn og et ydmygt hjerte vægtede højt. Essensen i Pax' tro var at Kristi gerning og offer for os, altid fører os til en erkendelse af at vi må aflægge os vort eget og i stedet tjene hinanden i kærlighed og være hinandens tjenere, sådan som vi også kan hører i det i bjergprædikenen. Dette var for Pax en virkelighed, der blev et omdrejningspunkt for en stor del hans gerning og hans personlige liv.

Et eksempel til efterfølgelse, et budskab han ønskede at alle andre skulle have del i, men aldrig på en påtrængende måde. Det gjorde ham til en god og empatisk præst.

Det kan være svært at sige tak på alles vegne for Pax' virke igennem mange år som præst og senere MR medlem. Mange har kendt ham både længere og bedre end jeg, men jeg ved, at hvornår talen end er faldet på Pax, har det været gode ord, lovord om hans fine og ærlige væsen, hans troværdighed, hans humor og altid gode og kloge prædikener. Jeg er blot taknemmelig for at jeg fik lov at være hans ven.

Lad os tage afsked, som vi hver i sær bedst kan, men måske også med et smil over alt det gode, som vi har fået og oplevet gennem Poul. Nu hviler han i fred hos vor Herre efter et godt liv. Han har efterladt sig familie, venner og mange, der vil huske ham kærligt.

Sognepræst Julie Aaboe Korsvejskirken

* Kristushymnen: fra Filipperbrevet kap. 2 vers 6-11.