- om personregistrering og kirkelige handlinger

 

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes.Det sker i reglen ved, at jordemoderen indberetter fødslen til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Det er kun, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, at du selv skal anmelde fødslen. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen indenfor 14 dage på www.borger.dk 

 

Faderskab

Når et barn bliver født, og forældrene ikke er gift, skal det fastslås, hvem der er far til barnet. Forældrene skal udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab, der giver fælles forældremyndighed over barnet. Det kan ske på www.borger.dk de første 14 dage efter barnets fødsel. Se yderligere information på borger.dk

 

Dåb eller navngivelse

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning kan ske ved anmeldelse på www.borger.dk eller i forbindelse med dåb. Der er mulighed for dåb ved næsten alle søndagsgudstjenester. Aftale om dåb træffes ved henvendelse både til kirkekontoret og den præst, der har gudstjenesten, hvor man ønsker barnet døbt.

I god tid inden dåben skal I oplyse navne og adresser på mindst to og højst fem faddere (gudmoder/gudfader er også faddere). Fadderne skal selv være døbt. 

 

Vielse

Vielse aftales med præsten. Derefter skal I kontakte jeres bopælskommune for at få en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er dokumentation for, at I begge opfylder ægteskabsbetingelserne. Attesten er gyldig i 4 måneder. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret sammen med navne og adresser på to vidner. Vidnerne skal være til stede ved vielsen i kirken.
 

Navneændring ved vielse

Ved vielsen beholder du dit eget navn, medmindre du ansøger om at få din kommende ægtefælles mellem- og/eller efternavn. Ansøgning om navneændring kan ske på www.borger.dk 
Læs mere om vielse og ægteskab på www.familiestyrelsen.dk og hør allerede nu bryllupssalmerne på www.dendanskesalmebogonline.dk

 

Øvrige navneændringer

Du kan søge om at ændre dit eget eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via www.borger.dk  

I de fleste tilfælde skal der betales et sagsbehandlingsgebyr. Gebyret er i øjeblikket 490,- kr.

Læs evt. nærmere om navne på www.familiestyrelsen.dk 

 

Dødsfald/begravelse/bisættelse

Dødsfald anmeldes til kordegnekontoret, evt. via en bedemand. Dødsfaldet kan også anmeldes digitalt på www.borger.dk.

Begravelsen/bisættelsen aftales med en af kirkens præster.