Aflysninger 

Menighedsrådet har besluttet at aflyse julecafén søndag d. 6 december samt julegudstjenesten for børn og voksne den efterfølgende søndag, d. 13. december. Selvom vi overholder alle givne forskrifter, kan vi ikke med det smittetryk Tårnby oplever, stå indenfor at gennemføre disse arrangementer. Planen er, at afholde julecafén i andet navn, så snart tiderne tillader at det kan gøres på en forsvarlig måde. Hvis ikke der kommer yderligere restriktioner, så vil øvrige julearrangementer blive afholdt som planlagt, dog uden efterfølgende reception eller de juletraktementer, som vi ellers plejer at samles omkring. 

Vi har et nyt menighedsråd i Korsvejens sogn

Følgende personer udgør nu Korsvejskirkens nye menighedsråd med virke fra d. 1. søndag i advent 2020:

Allan Henriksen, Christine Creutzberg, Stina Carlberg, Niels Michael Broed, Vivi Jensen, Maria Løndorf, Johnny Fredelund, Finn Hansen, Elinor Wilms Olsen, Jette Thaarup Pedersen.

Stedfortrædere er:

Poul Dybro Jørgensen, Hanne Sten, Jessica Hjortlund, Kristian Hjulsager, Bent Jeppesen.

Ved det konstituerende møde d. 10 november blev Stina Carlberg valgt til formand, Jette Thaarup Pedersen til næstformand og Niels Michael Broed til kasserer. Allan Henriksen fortsætter som kirkeværge og ligeledes fortsætter Julie Aaboe som kontaktperson.

Covid19 - 

I Korsvejskirken tager vi ansvar for at begrænse spredningen af Covid19. Vi bærer mundbind når vi færdes i kirkerummet og når vi går ind og ud af kirken. Ligesom andre offentlige steder kan man tage mundbindet af, når man sidder ned.  Under gudstjenester og andre kirkelige handlinger behøver man heller ikke bære mundbind.

Gennem rengøringstiltag, og antalsbegrænsning skaber vi så vidt muligt et sikkert rum for sognets medlemmer. Hvis man er i tvivl om restriktioner og tiltag er man altid velkommen til at kontakte kirken. Vi tager alle henvendelser alvorligt.

Korsvejskirkens Menighedsråd