Kirken

Korsvejskirken, Københavns Stift, bygget 1973. Sognet er udskilt fra Kastrup Kirke. Det startede med en indsamling i lokalområdet i 1948 for at skaffe midler til en kirke. Dette resulterede i nedsættelse af en komite i 1953, som i 1966 opnåede byggetilladelse. Arkitektopgaven blev overladt til Holger Jensen, hvis særprægede pyramideagtige kirkebygning vakte en vis opmærksomhed. Byggeriet stod på i 1971-1973, hvorefter kirken blev taget i brug. I 1982 opførtes desuden et klokketårn.

1949     Kirkesagen starter. Kastrup sogn påbegynder indsamling til en ny kirke.
1951     Handelsgartner Oluf Kristensen skænker en grund til anvendelse for den kommende kirke
1953     Der dannes en komite, der skal forestå arbejdet i forbindelse med etableringen af den nye kirke.
            Første møde holdes den 23. maj
1966     Sognegrænserne fastlægges. Byggetilladelse foreligger.
1970     Byggesagen behandles i Kirkeministeriet, der derefter giver igangsætningstilladelse.
1971     Grundstenen nedlægges ved en højtidelighed lørdag den 18. december med deltagelse af præster,
            provst og biskop Willy Westergaard Madsen, der murer den første sten.
1973     Kirken står færdig og tages i brug første gang ved indvielsen søndag den 13. maj af
            Københavns biskop Willy Westergaard Madsen.
1982     1. søndag i advent ringer kirkeklokkerne for første gang i det nyopførte kirketårn.
1983     15. maj. Kirkens 10-års jubilæum. Festgudstjeneste. Prædikant Københavns biskop Ole Bertelsen.
1988     Udbygning af menighedssalen og nyt kapel.
1993     Kirken tager sit nye alterkors i brug.
1998     13. maj. Kirkens 25-års jubilæum. Festgudstjeneste søndag den 17. maj - 5. søndag efter påske -
            ved Københavns biskop Erik Norman Svendsen.


Sognet

Sognet blev udskilt fra Kastrup sogn i 1973 og har følgende grænser:
Korsvejens sogns grænser
Mod Nord

Følfodvej     Ulige nr. 1-11
Snebær Alle

Mod øst

Cypres Alle     
Terosevej     
Kastrupvej     Lige nr. 326-354

Mod Syd

Gl. Kirkevej     Ulige nr. 77-139
Gl. Kirkevej     Lige nr. 2-134
Skyttehøj     
Gemmas Alle     Lige nr. 2-32

Mod Vest

Nordstjerne Alle     Nr. 25
Blykobbevej     Ulige nr. 1-23
Irlandsvej     Ulige nr. 123


Præster ved Korsvejskirken siden 1973

10.05.1973 - 31.03.1978     Svend Børge Yttesen, sp
13.05.1973 - 28.02.1974     Andreas Woller, rkp
15.07.1974 - 30.04.1978     Erik Strid, rkp
01.08.1978 - 30.04.1981     Magnus Emil Toft Jacobsen, sp
01.11.1979 - 31.03.1995     Poul Axel Olesen, sp
01.08.1981 - 31.01.1995     Jørgen Reebirk Hansen, sp (kbf)
01.04.1995 - 31.01.2008     Poul Axel Olesen, kbf
01.09.1995 - 30.11.2012     Agnethe Zimino
01.05.2008 - 30.06.2020     Martin Tage Herbst (kbf)
01.07.2013 -                        Julie Aaboe