Stina Carlberg, formand Jette Thaarup Pedersen, næstformand
Niels Michael Broed, kasserer Allan Henriksen, kirkeværge
Julie Aaboe, kontaktperson og sognepræst Finn Hansen, byggesagkyndig
Christine Creutzberg, formand for valgbestyrelsen Vivi Jensen
Maria Løndorf Elinor Wilms Olsen
 
Johnny Fredelund Miriam Joensen, sognepræst
Ole Reuss Schmidt, medarbejderrepræsentant

Bibi Øvermyr, kordegn og sekretær

Stedfortræder

Poul Dybro Jørgensen Hanne Sten
Jessica Hjortlund Kristian Hjulsager
Bent Jeppesen